ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ
tonyn
สมาชิก : Member
tonyn
Point : 5
Post : 0
ผลงานของสมาชิก tonyn 

ผลงานของสมาชิก tonyn

 
DocuWorks (โปรแกรม DocuWorks จัดการ ไฟล์เอกสารดิจิตอล) 8

DocuWorks (โปรแกรม DocuWorks จัดการ ไฟล์เอกสารดิจิตอล) 8

ดาวน์โหลดโปรแกรม DocuWorks ใช้จัดเก็บ ค้นหาเอกสารดิจิตอล ที่เมนูการใช้งานภาษาไทย ที่ใช้ง่าย วิธีใช้งานภาษาไทย มีคู่มือภาษาไทย ค้นหาเอกสารจากข้อความภาษาไทย แปลงภาพเป็นตัวอักษรภาษาไทย (OCR)
 

พูดคุยกับ tonyn 

พูดคุยกับ "tonyn"