ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
       
   สมัครสมาชิก   เข้าสู่ระบบ
jdeam007
สมาชิก : Member
jdeam007
Point : 109
Post : 7
Facebook  Homepage
ผลงานของสมาชิก jdeam007 

ผลงานของสมาชิก jdeam007

 
IPS AUTOPARTS (โปรแกรม IPS AUTOPARTS บริหารงานร้านอะไหล่ยนต์ ครบวงจร) 2024

IPS AUTOPARTS (โปรแกรม IPS AUTOPARTS บริหารงานร้านอะไหล่ยนต์ ครบวงจร) 2024

ดาวน์โหลดโปรแกรม IPS AUTOPARTS บริหารงานร้านขายอะไหล่ยนต์ มีระบบการสั่งซื้อ การรับสินค้า ออกใบเสนอราคา ขายสินค้า สด หรือ เครดิต ระบบวางบิล การโอนสินค้าระหว่างคลัง ฯลฯ
 
IPS STOCK (โปรแกรม IPS STOCK บริหารงานสินค้าคงคลัง สำหรับองค์กร) 2020

IPS STOCK (โปรแกรม IPS STOCK บริหารงานสินค้าคงคลัง สำหรับองค์กร) 2020

ดาวน์โหลดโปรแกรม IPS STOCK จัดการข้อมูลสินค้าคงคลัง สำหรับองค์กร ที่มีสินค้ามากๆ มีคลังสินค้า Warehouse พร้อม ระบบรับสินค้าเข้า จ่ายออก ตามหน่วยงาน เช่น แผนก คลัง เป็นต้น
 
IPS-PAYROLL (โปรแกรม IPS-PAYROLL เงินเดือนสำหรับองค์กรขนาดใหญ่) 2

IPS-PAYROLL (โปรแกรม IPS-PAYROLL เงินเดือนสำหรับองค์กรขนาดใหญ่) 2

ดาวน์โหลดโปรแกรม IPS-PAYROLL จัดการ เงินเดือนองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีพนักงานจำนวนมากๆ สามารถคำนวณเงินเดือน รายรับสำหรับพนักงานรายวัน หรือ พนักงานเงิน เดือนได้เลย
 
IPS POS (โปรแกรม IPS POS บริหารร้านค้า สำหรับ ธุรกิจขนาดย่อม SMEs) 2020

IPS POS (โปรแกรม IPS POS บริหารร้านค้า สำหรับ ธุรกิจขนาดย่อม SMEs) 2020

ดาวน์โหลดโปรแกรม IPS POS ใช้บริหารหน้าร้าน รายงานการขาย และสต็อคคงเหลือ วิเคราะห์ข้อมูลสินค้าขายดี สามารถใส่ข้อมูลของสินค้าแต่ละประเภท พร้อมรูปประกอบได้อย่างละเอียด
 
IPS SME (โปรแกรม IPS SME จัดการธุรกิจ SMEs ครบวงจร) 2020

IPS SME (โปรแกรม IPS SME จัดการธุรกิจ SMEs ครบวงจร) 2020

ดาวน์โหลดโปรแกรม IPS SME ใช้บริหารงานธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีระบบการสั่งซื้อสินค้า การรับสินค้า การออกใบเสนอราคา ขายสินค้า การโอนสินค้าระหว่างคลัง และอื่นๆ
 
IPS CONSTRUCTION MATERIALS (โปรแกรมบริหารงาน ร้านวัสดุก่อสร้าง) 3.0

IPS CONSTRUCTION MATERIALS (โปรแกรมบริหารงาน ร้านวัสดุก่อสร้าง) 3.0

ดาวน์โหลดโปรแกรม IPS CONSTRUCTION MATERIALS บริหารงานร้านวัสดุก่อสร้าง มีระบบสั่งซื้อ รับสินค้า ออกใบเสนอราคา ขายสินค้า สด หรือ เครดิต ระบบวางบิล การโอนสินค้าระหว่างคลัง ฯลฯ
 

พูดคุยกับ jdeam007 

พูดคุยกับ "jdeam007"